www.estetickeoperace.cz – Liposukce
sponzorované odkazy

Estetické operace
Každý by chtěl vypadat tak, aby se líbil nejen sám sobě, ale i svým blízkým lidem. Někdy stačí změnit účes, líčení, oblečení... jindy však takové změny nestačí. V takovém případě můžete zvážit jednu z plastických operací. Estetická chirurgie je poslední roky na velké vlně zájmu. Můžete si nechat zmenšit, zvětšit, vymodelovat poprsí, přišít odstálé uši, odstranit jizvy po akné, nechat si provést plastiku nosu, plastickou operaci brady či odsát tuk pomocí liposukce.

Liposukce

Odsávání tuku – liposukce je chirurgický výkon, při kterém se provádí snížení podkožní tukové vrstvy odsátím určitého množství tuku tam, kde dochází k jeho nadměrnému ukládání. Liposukce je doporučována hlavně tam, kde nepomáhá intenzivní cvičení. jde hlavně o zmenšení tukových polštářů v určitých partiích a modelaci těla. Nemůže být tedy považována jako prostředek k boji proti obezitě. U nás je to běžná plastická operace.

Objem tukové tkáně v určitých lokalitách je každému dán geneticky. Každý člověkmá určitý počet tukových buněk, které se nemění. Zvětšení tukových oblastí je tedy v ukládání tuku v tukových buňkách. Pokud se váha snižuje, zmenšují se i tukové buňky (kůže ale může zůstat „vytahaná”).

Co se týče ukládání tuků je rozdíl mezi ženami a muži. U mužů se tuk ukládá nejvíce v oblasti břicha, boků a stehen…

U žen se tuk začíná hromadit zejména v oblasti boků, oblasti kyčelních kloubů a vnitřní strany stehen, vnitřní strany kolen a někdy partie podbřišku. Většinou v podobě poměrně dobře ohraničených tukových polštářů. Je to dáno geneticky a závisí to i na ženských pohlavních hormonech.

Je mnoho druhů liposukcí a stále se přichází s novinkami. Obecně lze konvenční liposukci rozdělit na:

 • suchou
 • mokrou

Suchá liposukce spočívá v odsávání tuku bez vstřikování tekutiny (odtud název suchá). Je při ní potřeba většího podtlaku. To může způsobit nerovnosti v odsávané partii těla, větší ztrátu krve, delší hojení i větší mechanické poškození tkání. Proto se v dnešní době od ní ustupuje.

Mokrá liposukce se od suché liší tím, že se do odsávané partie vstříkne tekutina (ve které je adrenalin – způsobuje menší krvácení), za účelem vyplnění a roztažení tohoto prostoru a narušení tukových lalůčků. V tekutině je i anestetikum. Poté se přistupuje k odsávání. Je šetrnější od suché, výsledek bývá lepší, jsou zde i menší krevní ztráty. Podle množství vstříklé tekutiny dále liposukci dělíme na:

 • wet technika (prostá vlhká technika) – Množství vstřikované tekutiny je menší než očekávané množství odsátého tuku. Obvykle jde o 200-300 ml roztoku na jednu odsávanou oblast.
 • super-wet technika – Množství vstřikované tekutiny je stejné jako množství odsátého tuku. Tento způsob je podobný tumescentní technice, ale množství vstřikované tekutiny je obecně menší, místní anestetikum v roztoku obsaženo není nebo je jen v malém množství.
 • tumescentní technika – Do tukové tkáně se vstřikuje velký objem roztoku. Zpravidla je tekutiny cca 2-3x více než objem odsávaného tuku. Název pochází z anglického slova tumescence (tumescence = otok, oteklina). Je to odvozeno od stavu podkožní tkáně, když je tam celé množství tekutiny. Podkožní tkáň je plná roztoku a je tuhá. Ve vstřikovaném roztoku se nachází znecitlivující látky (lidocain), proto je vhodná pro pacienty, kteří mají strach z celkové anestézie. Návrat k pracovním povinnostem je možný do 3 dnů po výkonu. Elastické návleky se nosí obvykle 10-14 dnů.

Ultrazvuková liposukce

Na rozdíl od konvenční liposukce, kde působíme na tukovou tkáň jen mechanickou silou, ultrazvuková liposukce využívá účinku energie ultrazvukové. Princip spočívá v ultrazvukové vlně, která poruší tukovou buňku a ty vypustí tukový obsah bez mechanického násilí. Tento obsah se potom odsává. Mimo ultrazvukový vln jdou souběžně i vlny tepelné, které přispívají ke stažení kůže v oblasti odsávání.

Dáje ji můžeme členit na:

 • UAL (ultrasonic-assisted liposuction) – Ultrazvuková energie je přenášena do podkožní tkáně, kde způsobuje rozpad tukových buněk. Emulgovaný tuk je pak odsáván pod nižší úrovní podtlaku.
 • E-UAL (external ultrasonic- assisted liposuction) – Tukové buňky jsou narušovány ultrazvukem zvenčí, přes kožní povrch.

Předností ultrazvukové liposukce je lepší schopnost pronikat tkání s vyšším obsahem vaziva, jako je např. tuková tkáň po předchozí liposukci, tuková tkáň mužských prsů apod., udává se také poněkud menší krevní ztráta. Navíc modřiny, otoky a podlitiny jsou minimální.

Hrozí zde však riziko vzniku popálenin.

Vibrační liposukce

Mezi novinky patří vibrační liposukce. Jde o odsátí tuku pomocí speciálního přístroje. Zákrok se provádí v celkové anestezii a trvá 1-2 hodiny. Odstraňují se tukové polštáře hlavně na břiše, podbradku a hýždích. Vibrační liposukce je považována za lepší než liposukce ultrazvuková. Je šetrnější k pacientovi a dosahuje lepšího efektu (malé riziko nerovností). Působí přímo na tukovou tkáň, kterou chceme odstranit. Krevní ztráty jsou menší a rekonvalescence je kratší.

Užívané techniky mají pracují na stejném principu. Odsávají tukové tkáně pomocí speciální liposukční kanyly. Kanyla se zavádí do podkoží a pomocí podtlaku odvádí nadbytečnou tukovou tkáň. Velmi důležité je i výběr průměru kanyly. Větší odsávají více tuků , ale mohou vzniknou nerovnosti. Z tohoto důvodu se dnes používají kanyly s malým průměrem.

Operace sice trvá déle, ale výsledek je lepší.

Konzultace

Při konzultaci zhodnotí chirurg požadované partie k odsávání a navrhne postup. Je potřeba se přesně domluvit, co od liposukce očekáváte. Lepších výsledků se obecně dosahuje u mladších pacientů, kde je kůže elastická. Také u velmi velkých tukových polštářích asi nebude výsledný efekt dokonalý. Je třeba myslet na to, že liposukce slouží spíše k tvarování postavy.

Chirurg Vám popíše možné postupy a upozorní Vás na možná rizika. Dále Vám doporučí neužívat některé léky ( jako je Acylpirin, Aspirin, Alnagon, Mironal atd.), protože zvyšují krvácivost.

Komplikace

Stejně jako u všech operací může dojít i u této ke komplikacím. Např.:

 • nerovnosti kůže
 • větší a zřetelnější jizvy
 • jiný výsledek, než jste očekávali
 • infekce
 • popálení kůže při ultrazvukové liposukci
 • nižší citlivost kůže – obvykle přechodná
 • alergie na anestetika…

Pokud máte obavy, konzultujte je se svým lékařem.

Operace

Operace trvá v závislosti na rozsahu odsávané partie a jejich množství. Od 45 min až po několik hodin. Před operací se znovu probírá možný výsledek operace. Potom chirurg nakreslí na kůži oblasti, ze kterých bude tuk odsávat.

Při operaci chirurg nařízne kůži na více místech (3-8 mm) a podle zvolené metody odsává tuk. Ten se odsává pomocí vakuové pumpy. Při operaci chirurg stále kontroluje odsávanou oblast, aby výsledek byl co nejlepší a aby nevznikaly nerovnosti (prázdné místa pod kůží nebo nedostatečné odstátí tuků).

Po operaci se řezy zašívají a obléká se speciální kompresivní prádlo.

Pooperační péče

Hospitalizace záleží na počtu odsátých partií a zvoleném přístupu. Obvykle 1-2 dny. Po operaci je nutno nosit elastické prádlo (doba záleží na zvoleném postupu liposukce).. Po uplynutí této doby je možno zhodnotit konečný kosmetický efekt. Plná fyzická zátěž je možná asi po 6 – 8 týdnech.

sponzorované odkazy

Přidejte komentář