www.estetickeoperace.cz – Modelace prsou
sponzorované odkazy

Estetické operace
Každý by chtěl vypadat tak, aby se líbil nejen sám sobě, ale i svým blízkým lidem. Někdy stačí změnit účes, líčení, oblečení... jindy však takové změny nestačí. V takovém případě můžete zvážit jednu z plastických operací. Estetická chirurgie je poslední roky na velké vlně zájmu. Můžete si nechat zmenšit, zvětšit, vymodelovat poprsí, přišít odstálé uši, odstranit jizvy po akné, nechat si provést plastiku nosu, plastickou operaci brady či odsát tuk pomocí liposukce.

Modelace prsou

Plastická operace modelace prsou řeší problémy povislých a pokleslých prsou nebo prsou nadměrně vyvinutých. Přináší dobré výsledky ve smyslu tvaru prsů, často se zmenšením velkého dvorce, avšak za cenu jizev, vznikajících po redukci přebytečné kůže. Rozsah jizev je závislý na povolení kůže a velikosti žlázy. Pokud nadbytky kůže jsou menší, je možné provést redukci kůže a úpravu žlázy kolem dvorců. U větších kožních nadbytků jsou jizvy rozsáhlejší, směřují pod dvorec odtud kolmo dolů a v podprsní rýze (jizva má tvar jakési kotvy) Časem tyto jizvy blednou.

Při pouhé modelaci prsů se odstraňuje přebytek kůže, při současném zmenšování objemu prsů se redukuje také část mléčné žlázy. Naopak v případě, kdy dojde k výraznému úbytku prsní žlázy, je možné při modelaci prsou doplnit objem prsů silikonovými prsními implantáty.

Modelovat se dají téměř všechny typy i velikosti prsů, ale nejlepší výsledek modelace lze očekávat u spíše menších pokleslejších prsů. Obtížně se modelují prsy povislé a málo objemné.

Je nutné dodat, že tato operace nemá trvalý efekt. V důsledku snížení elastičnosti kůže, těhotenství, váhovému výkyvu, gravitace atd. dochází opět k poklesu prsou. Z tohoto důvodu se doporučuje počkat s operací po těhotenství, ale není to podmínkou.

Konzultace

Při konzultaci je důležité, aby pacientka sdělila chirurgovi vlastní představu o konečné velikost prsou. Doktor pacientku seznámí s průběhem operace i o možnostech výsledného efektu. Doporučí i vlastní řez. Ten může být:

  • ve tvaru kotvy
  • pouze kolem prsního dvorce
  • ve tvaru písmene S

Před operací prsu je nutno absolvovat vedle běžných předoperačních vyšetření, které se provádějí před jakoukoliv operací i vyšetření mamalogické. Dále je nutno před zákrokem neužívat léky, které zvyšují krvácivost (Acylpirin, Aspirin, Anopyrin, Mironal apod.) Pokud si nejste jistá, informujte o všech lécích, které užíváte, svého doktora.

Možné komplikace

Tak jako u ostatních plastických operací mohou nastat komplikace. Jsou spíše ojedinělé. Jedná se o infekci operační rány, krvácení nebo hromadění tkáňového moku v podkoží tzv. seromu. U kuřaček jsou častější komplikace s hojením a se vzhledem jizev než u nekuřaček. Mezi další komplikace patři snížená citlivost prsou a bradavek (většinou sama vymizí). Na všechny komplikace by Vás měl vždy upozornit lékař již při první konzultaci.

Vlastní operace

Před operací nesmíte jíst, pít a kouřit po dobu šesti hodin. Výkon se provádí v celkové narkóze a trvá cca 3 hodiny. Před operací chirurg vyměří a nakreslí způsob vedení řezů a rozsah redukce kůže. Dvorec s bradavkou se posunuje o několik centimetrů směrem nahoru. Při operaci se odstraňuje nadbytek kůže tak, aby se zachovala vlastní tkáň prsu. Vlastní dvorec je možno také zredukovat. U menšího poklesu prsů je možný řez pouze okolo prsního dvorce. Po operaci je pak přiložen elastický obvaz.

Pooperační období

Pacientka zůstává na klinice asi 2 dny. Druhý den po operaci jsou odstraněny drény. 4. den po operaci se odstraňuje obvaz a pacinetka dostává elastickou podprsenku. Podprsenka se nosí 24 hod. denně po dobu 4-8 týdnů -dle doporučení lékaře. Stehy se odstraňují 10.-14.den po operaci. Po odstranění stehů je možné začít s masážemi jizev. Kvalita jizev závisí dle hojení a je velmi individuální. Je nutné počítat s otoky a modřinami, které budou ustupovat. Bolest se tlumí léky. Po propuštění do domácího ošetření je dobré, pokud máte léky proti bolesti připravené. Také odvoz z kliniky by si každá pacientka měla zajistit předem. Nedoporučuje se cestovat veřejnou dopravou.

Klidový režim je doporučován 1-2 týdny.

sponzorované odkazy

2 komentářů k “Modelace prsou”

  1. Franco says:

    Nu Tribune, ta Kaliho citace vcelie vfdstižně charakterizuje uvažove1ned (a nebo alespoň vystupove1ned) našed současne9 vle1dy. Jen pro upřesněned: Kali je postava z knihy od Henryka Sienkiewicze “Poušted a pralesem”. Jde o černošske9ho otroka, ktere9ho třine1ctiletfd polskfd chlapec Stašek osvobodil od tyranske9ho pe1na a po ne1vratu do sve9 rodne9 obce se Kali stal kre1lem. Jemu však stačilo “vysvětlit” jak je to s dobrfdm a zlfdm “Mzimu” a už se jeho myšlened ubedralo tedm spre1vnfdm směrem. Ze Staškovy kamare1dky Nely se re1zem stala Kalim uctedvane1 bohyně a vše bylo OK. Naše me9dia ovšem raději vysvětlujed občanům že ne1zor Kaliho je ten spre1vnfd, dobre9 Mzimu je Bush & spol. a polšted chlapci už majed na vše take9 poněkud jine1 měředtka. Inu svět se měned a pro toho kdo ty změny vnedme1 už nenabedzed mnoho překvapened alespoň v oblasti jake9hosi selske9ho rozumu, kterfd by měl bfdt většině lided vlastned. Take9 jsem byl se byl “řetězit” proti radaru (i když mi tato forma nened moc předjemne1, protože se nerad vodedm za ruce s cizedmi lidmi – byť me1m s nimi totožnfd ne1zor) a mlčened me9died o tomto protestu mi faplně řvalo do ušed. Jake1 však chcete medt me9dia, ve ste1tě kde se najde jen 500 lided kteřed jsou ochotni vyje1dřit veřejně ne1zor 70% obyvatel? Jakou byste chtěl medt za takovfdch podmednek vle1du? Před kfdm si me1 hre1t “na slušňe1ky”? A proč by se vle1dnouced strana měla za těchto okolnosted chovat jinak?Cedtedm se, spolu s Brtnedkem, jako volič uražen a jako občan te9hle země už ani nadoke1žu najedt slova ke komentove1ned, nejen toho co se tu děje, ale předevšedm toho co se neděje – ale mělo by.

  2. I’m really into it, thanks for this great stuff!

Přidejte komentář